تلفن تماس

تلفن همراه: 09139878552

تلفن ثابت: 03434197805

پشتیبانی

afshounspistachio@yahoo.com

آدرس

آدرس کارگاه: استان کرمان، شهرستان رفسنجان، کبوترخان، بلوار امام سجاد کارگاه پسته افشون

دفتر مرکزی: کرج مهرشهر فاز4 خیابان 409 شرقی جنب پارک شاهد دفتر پسته افشون

فرم تماس

_

    محل تولید محصول نانو محلول مارو