پسته افشون

عرضه و فروش مستقیم بهترین پسته رفسنجان در ایران

پسته یکی از انواع آجیل های خوشمزه است، درخت پسته بومی آسیا به ویژه کشور  ایران  می باشد.

ایران بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و پس از آن نام کشور های آمریکا و ترکیه به چشم می خورد.